Gastro-tex

výroba a rozvoz jedál

u

GASTRO-TEX, s.r.o

Firma Ing. Jozef Šoška, Gastro-tex vznikla 1.1.1992. Až do roku 2004 sídlom jej prevádzky bola závodná kuchyňa Slovena Žilina. Od 1.9.2004 novým sídlom prevádzky sa stala jedáleň SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Rajecká cesta 17, Žilina.

Od 1.11.2012 došlo k zmene právnej formy z fyzickej osoby na právnickú osobu s názvom GASTRO-TEX, s.r.o.

Firma poskytuje komplexné služby v závodnom a školskom stravovaní t.j. prípravu jedál, výdaj jedál, vrátane ich rozvozu na pracoviská pre zamestnancov odberateľských firiem. V súčasnej dobe máme viac ako 40 odberateľov.